Marstrand är ett varumärke under PAX Scandinavia. Sedan 70-talet har vi arbetat med att ta fram kvalitétsskor.

Företaget ligger i gamla skostaden Örebro där all design och produktutveckling fortfarande sker. Sedan 1998 ingår PAX Scandinavia AB i New Wave Group AB.

Marstrand säljs via återförsäljare.